Miksi valita MediAskel?

Luotettavaa tukipohjallisvalmistusta ja fysioterapiaa

MediAskeleen osaaminen on kymmenien vuosien jatkuvan tiedonjanon ja kouluttautumisen tulos. Vuosien varrella toimintamalleja ja hoitomuotoja on kehitetty yhä paremmiksi myös lukuisien asiakaspalautteiden myötä. Tyytyväinen ja avun saanut asiakas on toimintamme peruskivi. Käsittelemme kaikki asiakaspalautteet ja pyrimme parantamaan palvelumme laatua, mikäli palaute olisi kielteinen.

MediAskeleen perustajiin kuuluva Pekka Hurskainen on myös arvostettu kouluttaja alaraajafysioterapiassa. Hurskainen on kouluttanut terveydenhuollon ammattilaisia myös ulkomailla, mm Japanissa, Saksassa, ja Norjassa. Kotimaassa kouluttaminen on osa Hurskaisen nykyistäkin työnkuvaa.

MediAskeleen luotettavuudesta kertoo myös se, että lukuisat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset suosittelevat MediAskeleen palveluja osana potilaiden hoitoa.

Pekka Hurskainen kouluttaa jalkateräasioita Japanissa

Pekka Hurskainen kouluttaa jalkateräasioita Japanissa