Kroppsanalys

Vid MediAskel börjar allt med en grundlig Kroppsanalys som innehåller:

  • Testning av muskelsvagheter och muskelstyvheter
  • Gångstilsanalys eller löpstegsanalys
  • Analysering av hållningen
  • Identifiering av felställningar i fötterna
  • Undersökning av ledernas funktion
  • Identifiering av möjliga avvikelser i benbyggnaden
  • Bedömning av behovet av individuella stödsulor
  • Individuell rådgivning och svar på frågor gällande den egna kroppen
  • Uppgörande av individuell vårdplan enligt behov

Det lönar sig att komma på Kroppsanalysen ifall du vill ha reda på om det finns riskfaktorer i den egna kroppen som gör dig benägen till smärtor eller artros i framtiden. Genom att investera i den egna hälsan i ett tidigt skede minskar du risken för dyra och smärtsamma operationer.

Ifall du kommer till mottagningen på grund av en smärta eller skada, görs undersökningen utgående från ditt hälsotillstånd. Undersökningen går då ut på att reda ut orsaken till smärtan och lindra den med hjälp av fysioterapi.

Boka din egen tid redan idag. VÄLKOMMEN!

Jalan Podoskop-tutkimus