ASKELKLINIKKA

Pekka Hurskainen perusti Vaasan ensimmäisen Askelklinikan vuonna 1997, eli MediAskeleelta saa alaraajatutkimuksia ja tukipohjallisia liki 20 vuoden kokemuksella. Alalle on tullut muitakin toimijoita, mutta uskallamme väittää olevamme alamme parhaita asiantuntijoita jalkaperäisten vaivojen syiden selvittämisessä. Myös Sinä olet tervetullut vastaanotollemme!

Pekka Hurskainen grundade Vasas första Askelklinikka redan år 1997. MediAskel gör därmed fot-och gånganalyser och individuella stödsulor med ca 20 års erfarenhet. På markanden finns det numera många andra aktörer men vi vågar påstå att vi är bland de bästa specialisterna gällande undersökning av orsaker till problem i nedre extremiteter. Även Du är välkommen till vår mottagning!

mediLOGO